Llangybi Area Information, Ceredigion, Wales

Local information for the town of Llangybi, Ceredigion. For more information on other towns in Ceredigion, you can visit our Towns in Ceredigion page, alternatively you can use the navigation menu.Postcode Areas in Llangybi, Ceredigion


#

Postcode Area

1 SA48


Local Hotels in or near Llangybi, Ceredigion


#

Local Hotels

1 The Falcondale Hotel & Restaurant - - 1.68 miles - more info
2 The Black Lion Royal Hotel - 2.57 miles - more info
3 The Castle Hotel - 2.57 miles - more info
4 The Royal Oak Hotel - 2.61 miles - more info
5 Cross Hands Hotel - 4.81 miles - more info
6 Llanina Arms - 8.77 miles - more info


Local B&Bs in or near Llangybi, Ceredigion


#

Local B&B's

1 Evangelisa - 2.55 miles - more info
2 Haulfan - 2.61 miles - more info
3 The Nags Head - 2.7 miles - more info
4 Teifi Riverbank at Glas y Dorlan - 3.96 miles - more info
5 Maesyfelin Isaf B&B - 4.63 miles - more info
6 Y Garreg Wen - 4.69 miles - more info
7 Ty Haf at Tyglyn Lodge - 6.03 miles - more info
8 Red Rose - 6.89 miles - more info
9 Parc Farm B&B - 6.91 miles - more info
10 Ty Mawr at Bethania B&B - 7.66 miles - more info
11 Five Saints Farmhouse B&B - 8.59 miles - more info
12 Beechwood House - 8.63 miles - more info
13 Llystroiddyn House B&B Suite - 8.83 miles - more info
14 Gwennaul B & B - 9.1 miles - more info


Airports close to Llangybi, Ceredigion


#

Airports

1 Aberporth Airport - Public - 18.66 miles
2 Pembrey Airport - Private - 30.62 miles
3 Swansea Airport - Public - 37.15 miles
4 Haverfordwest Aerodrome - Public - 41.68 miles
5 Shobdon Aerodrome - Public - 53.04 miles
6 Welshpool Airport - Public - 53.2 miles
7 Castle Mill Airfield - Private - 61.09 miles
8 Cardiff Airport - Public - 61.21 miles
9 Caernarfon Airport - Public - 66.9 miles
10 Sleap Airfield - Public - 74.45 miles
11 Anglesey Airport - Public - 78.91 miles
12 Bristol Airport - Public - 79.76 miles


Hospitals close to Llangybi, Ceredigion


#

Hospitals

1 Tregaron Community Hospital - 9 miles NE
2 Aberaeron Hospital - 9 miles NW
3 Llandovery Hospital - 17 miles SE
4 Bronglais Hospital - 19 miles N
5 Carmarthenshire NHS Trust West Wales General Hospital - 20 miles S
6 St Davids Hospital - 22 miles SW
7 Ammanvalley Hospital - 25 miles S
8 Swn Y Gwynt Day Hospital - 25 miles S


Geographical features in or close to Llangybi, Ceredigion


#

Geographical features

1 Mynydd Pencarreg (Mountain) - 6 miles S
2 Mynydd Llanbyther (Mountain) - 8 miles S
3 Bryn Brawd (Mountain) - 9 miles E
4 Mynydd Bach (Mountain) - 10 miles N
5 Mynydd Figyn (Mountain) - 13 miles S


Other Towns/Areas in Ceredigion


#

Town/Area

1 Aber-banc
2 Aberaeron
3 Aberarth
4 Aberffrwd
5 Aberlerry
6 Abermagwr
7 Aberporth
8 Aberteifi (Cardigan)
9 Aberystwyth
10 Aeron
11 Afon Dulas
12 Afon Grannell
13 Afon Mydyr
14 Alltyblaca
15 Banc-y-Darren
16 Bangor Teifi
17 Bethania
18 Betws Bledrws
19 Betws Ifan
20 Beulah
21 Blaen-pant
22 Blaen-waun
23 Blaenannerch
24 Blaenbedw Fawr
25 Blaencelyn
26 Blaenpennal
27 Blaenplwyf
28 Blaenporth
29 Bont-goch (Elerch)
30 Borth
31 Bow Street
32 Bridgend
33 Brithdir
34 Brongest
35 Brongwyn
36 Bronnant
37 Bronwydd
38 Brynafan
39 Bryngwyn
40 Brynhoffnant
41 Bwlch-Llan
42 Caemorgan
43 Caerwedros
44 Capel Bangor
45 Capel Betws Lleucu
46 Capel Dewi
47 Capel Seion
48 Capel Tygwydd
49 Cardigan (Aberteifi)
50 Cardigan Island
51 Cefn Llwyd
52 Ceinewydd (New Quay)
53 Cellan
54 Chancery
55 Cilcennin
56 Cilgwyn
57 Ciliau Aeron
58 Clarach
59 Cnwch Coch
60 Cockshead
61 Coed y Garth
62 Coed-y-bryn
63 Comins Coch
64 Craig-y-penrhyn
65 Cribyn
66 Croes-lan
67 Cross Inn
68 Crosswood
69 Cwmbrwyno
70 Cwmcoednerth
71 Cwmerfyn
72 Cwmsymlog
73 Cwmystwyth
74 Cwrtnewydd
75 Dihewyd
76 Dol-y-Bont
77 Dole
78 Dolgerdd
79 Dollwen
80 Dre-fach
81 Dyffryn
82 Dyffryn-bern
83 Eglwys Fach
84 Elerch (Bont-goch)
85 Felin-Wnda
86 Felinfach
87 Ffair-Rhos
88 Ffos-y-ffin
89 Ffostrasol
90 Furnace
91 Garth
92 Gilfachreda
93 Glandyfi
94 Glanrafon
95 Glanwern
96 Glasgoed
97 Glaspwll
98 Glynarthen
99 Goginan
100 Gorrig
101 Gors
102 Gorsgoch
103 Gwbert
104 Hafodiwan
105 Hawen
106 Horeb
107 Lampeter
108 Llan-non
109 Llanafan
110 Llanarth
111 Llanbadarn Fawr
112 Llancyfelyn
113 Llanddeiniol
114 Llanddewi-Brefi
115 Llandre
116 Llanfair Clydogau
117 Llanfarian
118 Llanfihangel-y-Creuddyn
119 Llangeitho
120 Llangoedmor
121 Llangorwen
122 Llangranog
123 Llangwyryfon
124 Llanilar
125 Llanrhystud
126 Llansantffraed
127 Llanwenog
128 Llanwnnen
129 Lledrod
130 Llundain-fach
131 Llwyn-y-groes
132 Llwyncelyn
133 Llwyndafydd
134 Llywernog
135 Maen-y-groes
136 Maes llyn
137 Maes-bangor
138 Manian-fawr
139 Morfa
140 Moriah
141 Mydroilyn
142 Mynydd Bach
143 Nant Bargod
144 Nanternis
145 Nantyronen Station
146 Nebo
147 New Quay (Ceinewydd)
148 New Row
149 Noyadd Trefawr
150 Noyadd Wilym
151 Oakford
152 Old Goginan
153 Pant-y-crug
154 Panteg
155 Parcllyn
156 Pen-bont Rhydybeddau
157 Pen-y-garn
158 Penbryn
159 Penmorfa
160 Pennant
161 Penparc
162 Penparcau
163 Penrhiw-llan
164 Penrhiw-pal
165 Penrhyn-coch
166 Pentrefelin
167 Pentrellwyn
168 Penybont
169 Pisgah
170 Plas Gogerddan
171 Plwmp
172 Pont-rhyd-y-groes
173 Pont-sian
174 Ponterwyd
175 Pontgarreg
176 Ponthirwaun
177 Pontrhydfendigaid
178 Pren-gwyn
179 Rhippinllwyd
180 Rhos Haminiog
181 Rhos-y-garth
182 Rhosygadair Newydd
183 Rhyd
184 Rhyd-Rosser
185 Rhydlewis
186 Rhydowen
187 Rhydyfelin
188 Salem
189 Sarnau
190 Silian
191 Southgate
192 St Dogmaels
193 Staylittle
194 Strata Florida
195 Swyddffynnon
196 Synod Inn
197 Tal-sarn
198 Tal-y-bont
199 Talgarreg
200 Tan-y-groes
201 Temple Bar
202 Trawsnant
203 Tre Taliesin
204 Trefechan
205 Trefenter
206 Trefilan
207 Treforgan
208 Tregaron
209 Tregroes
210 Tremain
211 Tresaith
212 Trisant
213 Troedrhiwffenyd
214 Troedyraur
215 Ty-Newydd
216 Tynewydd
217 Tynygraig
218 Upper Borth
219 Waun Fawr
220 Wenallt
221 Y Ferwig
222 Ynys Tachwedd
223 Ynys-Lochtyn
224 Ynyslas
225 Ysbyty Cynfyn
226 Ysbyty Ystwyth
227 Ystrad Aeron
228 Ystradmeurig
229 Ystumtuen